Energy Savings

คูลโนมิกซ์ VS สมาร์ทคูล

คุณสมบัติ คูลโนมิกซ์ สมาร์ทคูล
ระบบระบายความร้อนที่สามารถใช้งานได้ เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นชนิดและขนาดใดก็ได้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ทำความร้อน (ฮีทปั๊ม เอชวีเอซี-อาร์)
การควบคุมอุณหภูมิความเย็นในห้อง เมื่อใช้คูลโนมิกซ์ คุณสามารถปรับอุณหภูมิความเย็นภายในห้องได้ตั้งแต่ 0 ถึง 31 องศาเซลเซียส คุณไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้เมื่อใช้สมาร์ทคูล
ความเสถียรของอุณหภูมิ ระบบเซนเซอร์คู่ของคูลโนมิกซ์จะช่วยปรับปรุงความเสถียรของอุณหภูมิห้องเทียบได้กับเทอร์โมสตัตที่มีอยู่ สมาร์ทคูลทำงานโดยปรับระยะระบายความร้อนแต่ละรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลดังนี้

· ขยายการแกว่งของอุณหภูมิห้องที่ให้ความเย็น/ฮิสเทอรีซิส

· เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องที่ให้ความเย็นได้ช้าเมื่อภาระความร้อน (ฮีตโหลด) เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

การประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศได้ 40% โดยเฉลี่ย

ประหยัดพลังงานในตู้เย็นได้ 30% โดยเฉลี่ย

ประหยัดพลังงานได้ 15% โดยเฉลี่ย
การรับประกัน 3 ปี 1.5 ปี
ระยะคุ้มทุน หนึ่งปีหรือน้อยกว่า สามปีหรือน้อยกว่า

คูลโนมิกซ์ VS แอร์โคเซเวอร์

คุณสมบัติ คูลโนมิกซ์ สมาร์ทคูล
ระบบระบายความร้อนที่สามารถใช้งานได้ เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นชนิดและขนาดใดก็ได้ เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่สุดใช้ได้คือประมาณ 10 ถึง 15 กิโลวัตต์

ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องปรับอากาศชนิดวีอาร์วี/วีอาร์เอฟ/อินเวอร์เตอร์ได้

การควบคุมอุณหภูมิความเย็นในห้อง คูลโนมิกซ์สามารถปรับอุณหภูมิความเย็นภายในห้องได้ตั้งแต่ 0 ถึง 31 องศาเซลเซียส แอร์โคเซเวอร์ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความเย็นภายในห้องตามต้องการได้
ความเสถียรของอุณหภูมิ ระบบเซนเซอร์คู่ของคูลโนมิกซ์จะช่วยปรับปรุงความเสถียรของอุณหภูมิห้องเทียบได้กับเทอร์โมสตัตที่มีอยู่ การที่แอร์โคเซเวอร์มีเซนเซอร์อุณหภูมิตัวเดียว เมื่อเครื่องปรับอากาศถูกใช้งานเกินมาตรฐานเฉลี่ย อุณหภูมิห้องอาจขยับสูงขึ้นได้
การประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศได้ 40% โดยเฉลี่ย

ประหยัดพลังงานในตู้เย็นได้ 30% โดยเฉลี่ย

ประหยัดพลังงานได้ 20% โดยเฉลี่ยเฉพาะกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กถึงกลางเท่านั้น
การรับประกัน 3 ปี 2 ปี
ระยะคุ้มทุน หนึ่งปีหรือน้อยกว่า สองปีหรือน้อยกว่า
สิทธิบัตร โออาร์เอสซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คูลโนมิกซ์ใช้ได้รับการจดสิทธิบัตรนานาชาติ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเทคโนโลยีหรือกระบวนการนี้เคยได้รับการจดสิทธิบัตร

หากต้องการทราบข้อมูลการขายหรือข้อมูลเฉพาะทางเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่ contact@emerald-sky.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.emerald-sky.com