คุณรู้สึกเหนื่อยมากกับการได้รับบิลค่าไฟใช่ไหม?

คุณรู้สึกเหนื่อยมากกับการได้รับบิลค่าไฟใช่ไหม?

ถ้าธุรกิจของคุณใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในแต่ละเดือน คูลโนมิกซ์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40%

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

ในธุรกิจของคุณใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมงใช่หรือไม่?

ถ้าธุรกิจของคุณต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในแต่ละเดือน
คูลโนมิกซ์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40%

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40%

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40%

ตัวเลขที่แสดงใช้ในการยกตัวอย่างเท่านั้น การคำนวณเป็นการคำนวณจากเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังการผลิต 20,000 BTU ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และทำงานได้ดี โดยไม่มีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์ ฯลฯ
เพื่อให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดติดต่อเราโดยระบุรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้งแอร์

 

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

Save

Save

Save

Save