Tag Archives: อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

คุณรู้สึกเหนื่อยมากกับการได้รับบิลค่าไฟใช่ไหม?

คุณรู้สึกเหนื่อยมากกับการได้รับบิลค่าไฟใช่ไหม? ถ้าธุรกิจของคุณใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในแต่ละเดือน คูลโนมิกซ์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ในธุรกิจของคุณใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมงใช่หรือไม่? ถ้าธุรกิจของคุณต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในแต่ละเดือน คูลโนมิกซ์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ตัวเลขที่แสดงใช้ในการยกตัวอย่างเท่านั้น การคำนวณเป็นการคำนวณจากเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังการผลิต 20,000 BTU ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และทำงานได้ดี โดยไม่มีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดติดต่อเราโดยระบุรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้งแอร์   อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ Save Save Save Save